Bestenu
img

Toegankelijkheid

Bestenu zet zich volledig in voor de toegankelijkheid van onze website voor alle mensen. Dit betekent dat onze site voor iedereen toegankelijk zal zijn, ongeacht de verschillen in gehoor, beweging, zicht en cognitieve vaardigheden. Wij geloven dat het internet is ontworpen om de wereld te democratiseren. Inhoud en toegang tot het internet zijn essentieel voor het succes van onze samenleving. Wij geloven dat de wereld een betere plek kan worden door een niet-discriminerende benadering van elk individu, ongeacht hun status, beperkingen, overtuiging, huidskleur of sociaaleconomische status.

Hoe doen we dit?

Een toegewijd team:we hebben een team samengesteld om onze site te monitoren, te auditen en aan te vullen. Dit team bestaat uit ontwerpers, onderzoekers, programmeurs en contentmakers. Dit team audit de website regelmatig om en te zorgen dat de vormgeving, UX en UI van onze website mee verandert met de technologische ontwikkelingen. Daarnaast verwerken we op dit moment verschillende punten uit accessibility audits zoals de “Google Lighthouse audit” en de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). We streven ernaar dat Bestenu voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is.

Heb je een probleem gevonden op onze site?

Als onze site om welke reden dan ook ontoegankelijk of onbruikbaar voor je is, neem dan contact met ons op. Geef bij voorkeur een URL, screenshot en alle andere relevante informatie door. Neem contact op via: [email protected]