Bestenu

Privacy Policy

Persoonsgegevens die we verwerken

Wanneer je het contactformulier invult op onze contactpagina, verwerken we je naam en e-mailadres om je te kunnen beantwoorden. Verder verwerkt White Citadel B.V. een geanonimiseerde versie van je IP-adres. Hierbij is het laatste octet – het laatste cijfertje – van je IPv4-adres verwijderd. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vindt dat het resterende deel van het IPv4-adres nog steeds een persoonsgegeven is.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat we zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected]; dan verwijderen we deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken

White Citadel B.V. verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen.

Contactformulier

Wanneer je ons contactformulier invult, ontvangen we een e-mail met je naam en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we alleen om je bericht te beantwoorden.

Website-analyse

White Citadel B.V. analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren. Dit doen we door middel van Google Analytics, welke privacy-vriendelijk ingesteld staat volgens deze handleiding van Autoriteit van Persoonsgegevens. Samenvattend zorgt dit voor dat we:

Er is géén toestemming vereist voor analytische cookies met geen of geringe gevolgen voor jullie privacy. We verwerken met dit soort 'onschuldige' analytische cookies nog steeds persoonsgegevens, maar de verwerking is dan mogelijk met een beroep op de grondslag van de noodzaak ter behartiging van je zogeheten gerechtvaardigd belang (artikel 6.1, onder f, van de AVG). Dit houdt in dat White Citadel B.V. op grond van de AVG geen toestemming voor deze verwerking van persoonsgegevens hoeft te vragen.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

White Citadel B.V. bewaart je indirecte persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens verzamelen. We hanteren daarom een bewaartermijn van 26 maanden in Google Analytics. Hoelang de duur is van onze cookies, kun je lezen in ons cookiebeleid.

Delen van persoonsgegevens met derden

White Citadel B.V. verwerkt je e-mailadres en naam wanneer je ons contactformulier hebt ingevuld. Deze delen we niet met derde partijen. Veder delen we jouw gemaskeerde IP-adres met Google Analytics.

Cookies – of vergelijkbare technieken – die wij gebruiken

White Citadel B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone.

De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen we hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door White Citadel B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die we van jou beschikken in een computerbestand naar jou – of een ander door jou genoemde organisatie – te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming, of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens, sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren na ontvangst zo snel mogelijk, hoe dan ook binnen vier weken, op je verzoek.

Hoe we persoonsgegevens beveiligen

White Citadel B.V. neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via e-mail door [email protected] te mailen.